Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2015

8473 751d 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viaRecklessKid RecklessKid
goodluck

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaRecklessKid RecklessKid
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
goodluck
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
Reposted fromfam fam vianastypsychotic nastypsychotic
goodluck
3948 1072 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus vianastypsychotic nastypsychotic
goodluck
— Wes Anderson - Filmography
Reposted frompeper peper vianastypsychotic nastypsychotic
goodluck
3507 efe1
goodluck
3203 cdc5
Reposted fromlafrog lafrog vianastypsychotic nastypsychotic
goodluck
goodluck
2619 2a29 500
goodluck
Reposted fromadkagar adkagar viadianazet dianazet

pocketspooks:

locksandglasses:

I remember when I thought people in their 20’s were adults. Now all of my friends are in their 20’s and everybody is just kind of fumbling around bumping into each other, trying to figure out where the free food is

image

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viadianazet dianazet
goodluck
7565 0f68
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viadianazet dianazet
goodluck
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego. Możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko. Czas to nie miernik.
Reposted fromzenibyja zenibyja viadianazet dianazet
goodluck
Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadianazet dianazet
goodluck
Wiesz, że śmiech jet drugim najlepszym sposobem żeby zaciągnąć dziewczynę do łóżka?
- A jaki jest pierwszy?
- Nóż.
- Hehe, jesteś zabawny.
- Rozsądny wybór.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viadianazet dianazet

January 17 2015

goodluck
5819 7a2c
Emil Cioran
Reposted fromhavingdreams havingdreams viadianazet dianazet

December 29 2014

goodluck
“ Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz ”

December 24 2014

9417 737d
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaiamophelia iamophelia
goodluck
1195 7922
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaiamophelia iamophelia
goodluck
0661 e617
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaiamophelia iamophelia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...