Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

I lament being born, I lament the light of the sun.
—   Franz Kafka; Letters to Milena
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaiamophelia iamophelia
I lament being born, I lament the light of the sun.
—   Franz Kafka; Letters to Milena
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaiamophelia iamophelia
I lament being born, I lament the light of the sun.
—   Franz Kafka; Letters to Milena
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaiamophelia iamophelia

December 08 2014

goodluck
Zwykli ludzie nie wiedzą ile dla kogoś zamkniętego znaczą książki.
— Anne Frank "Dziennik Anny Frank"
Reposted frompouler pouler
goodluck
2863 ef83 500
Reposted fromcjau cjau viapouler pouler
goodluck
Miłość to forma uprzedzenia. Kochasz to, czego potrzebujesz, kochasz to, co poprawia ci samopoczucie, kochasz to, co jest wygodne. Jak możesz twierdzić, że kochasz jednego człowieka, skoro na świecie jest dziesięć tysięcy ludzi, których kochałabyś bardziej, gdybyś ich kiedyś poznała? Ale nigdy ich nie poznasz.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler
goodluck
5108 8db4 500
Reposted frommisieq misieq viapouler pouler
goodluck
Niczego nie lubię. Może to ze strachu. Właśnie tak, boję się. Pragnę siedzieć sam w pokoju przy opuszczonych roletach. Delektuję się tym. Jestem świrem. Jestem kompletnym wariatem.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler
goodluck
6402 e3c9
Reposted fromcalifornia-love california-love viaohshit ohshit
goodluck
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaohshit ohshit
goodluck
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viawolalabym wolalabym
goodluck
7937 cbb9 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus viawolalabym wolalabym
goodluck
Reposted fromIriss Iriss viawolalabym wolalabym
goodluck
Wiem, że aby nie cierpieć, uciekasz w świat wyobraźni. Ale twoja wyobraźnia cię niszczy.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapouler pouler
goodluck
As idle as a painted ship upon a painted ocean | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapouler pouler
4586 31ef
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaohshit ohshit
goodluck
5308 3344 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaohshit ohshit
goodluck
Coś mi mówiło, że ktoś może na mnie czekać.... Myliłem się. Nikt nie czekał.
— Charles Bukowski
Reposted frompouler pouler viaohshit ohshit
goodluck
I think we are too much obssesed with our bodies cause society try to make us think we must be like the perfect woman in the world, i desagree with it because you have to love your body, it's yours and you chose what to do with it.
Reposted fromweightless weightless viaohshit ohshit
goodluck
2329 bbc6
Reposted frommisza misza viaohshit ohshit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl